» Контакти » Начин на плащане » Регистрация » Помощ » За реклама » Условия за ползване » За сайта » вход

Категории продукти

Условия за ползване

www.tarsite.com е собственост и се развива от AM Design.

Електронният бизнес портал www.tarsite.com предоставя на потребителите следните възможности:
- публикуване и достъп до контактна информация за фирми, предлаганите продукти, услуги, обяви, авто обяви, обяви за работа, обяви за имоти, фирмени новини от тях.
- публикуване и достъп до услуги, обяви, авто обяви, обяви за имоти от частни лица

Всички продукти, услуги, обяви, авто обяви, обяви за работа, обяви за имоти, фирмени новини, фирмени профили ще бъдат наричани за кратко УСЛУГИ в настоящите условия.
Фирмите и частните лица, публикуващи продукти, услуги, обяви, авто обяви, обяви за работа, обяви за имоти, фирмени новини, ще бъдат наричани за кратко ТЪРГОВЦИ в настоящите условия.
Ползвателите на услугите на www.tarsite.com ще ги наричаме за кратко ПОТРЕБИТЕЛИ.

www.tarsite.com декларира, че:
не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ или ТЪРГОВЕЦЪТ не е прочел настоящите УСЛОВИЯ.
При използване УСЛУГИТЕ на www.tarsite.com потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, от законодателството на Република България, дори и да не са упоменати в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ или ТЪРГОВЕЦА СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.tarsite.com С НАТИСКАНЕ НА БУТОНА “РЕГИСТРАЦИЯ” И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.


ПОТРЕБИТЕЛЯТ или ТЪРГОВЕЦЪТ разбира и приема обстоятелството (невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.
- www.tarsite.com само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърната техника от ПОТРЕБИТЕЛЯ или ТЪРГОВЕЦА.
- www.tarsite.com не носи отговорност за изложената информация или последиците от ползването на други уеб сайтове, до които www.tarsite.com осигурява връзка.
- www.tarsite.com не носи отговорност по отношение актуалността на изложените от ТЪРГОВЕЦЪТ в сайта: оферти, продукти, обяви, услуги, новини както и по отношение съдържанието им и каквато и да било друга информация и цени.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ И ПОПЪЛВАНЕ НА ФИРМЕНИТЕ ДАННИ, ПРОДУКТИТЕ, ОБЯВИТЕ, АВТО ОБЯВИТЕ, УСЛУГИТЕ, ФИРМЕНИТЕ НОВИНИ, ОБЯВИТЕ ЗА ИМОТИ, ОБЯВИТЕ ЗА РАБОТА

Предвид ползването на www.tarsite.com, ТЪРГОВЕЦЪТ е съгласен да:
- Предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма;
- В случай, че ТЪРГОВЕЦЪТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.
- Администраторите ще проверяват и одобряват всяка оферта, продукт, обяви, новини попълнени от ТЪРГОВЕЦА в портала
С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ или ТЪРГОВЦИ, www.tarsite.com уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна лична отговорност.


ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.

- ТЪРГОВЕЦЪТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА както и достъп до УСЛУГИТЕ на www.tarsite.com, след като извърши процеса на регистрация.
- ТЪРГОВЕЦЪТ е задължен да пази получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с тях.
- ТЪРГОВЕЦЪТ трябва да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (изход) след използването им.
- В случай на загубена (забравена) ПАРОЛА, www.tarsite.com ще изпрати автоматично нова парола на електронната поща на ТЪРГОВЕЦА.


ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или ТЪРГОВЦИТЕ

- www.tarsite.com контролира СЪДЪРЖАНИЕТО, изпращано и разпостранявано чрез УСЛУГИТЕ, но не гарантира точността, целостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.
- ПОТРЕБИТЕЛЯТ или ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на www.tarsite.com, за да:
• формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
• причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;
• да формулира, изпраща, или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (предмет на споразумения за неразгласяване);
• да преследва или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ или ТЪРГОВЕЦ;
• да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.


ДРУГИ

- www.tarsite.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.
- www.tarsite.com има право да израща на своите потребители системни съобщения, свързани с информиране на потребителите си за новини, промоции и актуални събития.
- Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на www.tarsite.com, както и за запазените търговски марки, отговорност носят единствено рекламодателите, ТЪРГОВЦИТЕ и лицата, регистрирали фирмите в рекламния каталог.
- www.tarsite.com не носи отговорност относно изпратените запитвания от ПОТРЕБИТЕЛИ към ТЪРГОВЦИ.
- Потребителите на www.tarsite.com нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, снимки или части от сайта, без изрично разрешение на www.tarsite.com.
Застраховки ниски цени - гражданска отговорност, каско, живот


Най-разглеждани продукти